Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng GOLD

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR

Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Thái Dương Năng ECO STAR
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Thái Dương Năng ECO STAR
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
5,800,000đ4,500,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Thái Dương Năng ECO STAR
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Thái Dương Năng ECO STAR
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
6,200,000đ4,900,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Thái Dương Năng ECO STAR
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Thái Dương Năng ECO STAR
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
6,800,000đ5,500,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Thái Dương Năng ECO STAR
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Thái Dương Năng ECO STAR
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
7,510,000đ6,210,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Thái Dương Năng ECO STAR
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Thái Dương Năng ECO STAR
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
8,800,000đ7,500,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Thái Dương Năng ECO STAR
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Thái Dương Năng ECO STAR
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
9,400,000đ8,100,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR 140 lít ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR 140 lít ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
6,800,000đ4,780,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR 160 lít ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR 160 lít ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
7,200,000đ5,220,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR 180 lít ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR 180 lít ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
7,800,000đ5,860,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR 200 lít ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR 200 lít ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
8,510,000đ6,610,000đ
 
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng là một sản phẩm thân thiện với môi trường, cực kỳ an toàn với các nguy cơ cháy nổ, chập điện và tiết kiệm điện 100%. Sản phẩm Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng hiện nay có 5 dòng sản phẩm chính là Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng TITAN 316, Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng TITAN, Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng DIAMOND,Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng GOLD, Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECOPlus. Mỗi dòng sản phẩm đề có những ưu và nhươc điểm khác nhau