Máy nước nóng năng lượng mặt trời SENTINEL

Máy nước nóng năng lượng mặt trời SENTINEL DIAMOND

Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel DIAMOND ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel DIAMOND ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
6,329,000đ5,820,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel DIAMOND ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel DIAMOND ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
6,775,000đ6,220,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel DIAMOND ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel DIAMOND ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
7,375,000đ6,920,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel DIAMOND ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel DIAMOND ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
8,212,000đ7,820,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel DIAMOND ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel DIAMOND ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
9,472,000đ9,120,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel DIAMOND ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel DIAMOND ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
10,491,000đ10,220,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel DIAMOND ống chân không
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel DIAMOND ống chân không
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
10,491,000đ9,720,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel DIAMOND ống chân không
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel DIAMOND ống chân không
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
9,472,000đ8,720,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel DIAMOND ống chân không
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel DIAMOND ống chân không
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
8,212,000đ7,420,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel DIAMOND ống chân không
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel DIAMOND ống chân không
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
7,375,000đ6,520,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel DIAMOND ống chân không
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel DIAMOND ống chân không
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
6,775,000đ5,920,000đ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời SENTINEL DIAMOND NANO

Máy nước nóng năng lượng mặt trời SENTINEL GOLD

Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel GOLD ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel GOLD ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
5,859,000đ5,720,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel GOLD ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel GOLD ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
10,120,000đ10,120,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel GOLD ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel GOLD ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
9,268,000đ9,020,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel GOLD ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel GOLD ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
7,842,000đ7,720,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel GOLD ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel GOLD ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
6,770,000đ6,720,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel GOLD ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel GOLD ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
6,240,000đ6,120,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel GOLD ống chân không
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel GOLD ống chân không
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
9,551,000đ9,220,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel GOLD ống chân không
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel GOLD ống chân không
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
8,668,000đ8,320,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel GOLD ống chân không
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel GOLD ống chân không
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
7,542,000đ7,120,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel GOLD ống chân không
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel GOLD ống chân không
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
6,770,000đ6,220,000đ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời SENTINEL SILVER

Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel SILVER ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel SILVER ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
5,812,500đ5,320,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel SILVER ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel SILVER ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
8,820,000đ8,820,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel SILVER ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel SILVER ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
7,449,000đ7,320,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel SILVER ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel SILVER ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
6,677,500đ6,520,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel SILVER ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel SILVER ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
6,274,000đ5,820,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel SILVER ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel SILVER ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
9,720,000đ9,720,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel SILVER ống chân không
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel SILVER ống chân không
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
9,435,000đ8,920,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel SILVER ống chân không
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel SILVER ống chân không
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
7,449,000đ6,820,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel SILVER ống chân không
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel SILVER ống chân không
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
6,677,500đ6,020,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel SILVER ống chân không
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel SILVER ống chân không
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
6,274,000đ5,420,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel SILVER ống chân không
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel SILVER ống chân không
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
5,812,500đ5,020,000đ
SENTINEL là thương hiệu máy nước nóng năng lượng mặt trời của tập đoàn Sơn Hà, với dung tích lớn, bình bảo ôn có khả năng giữ nhiệt lâu, giá thành phải chăng máy nước nóng năng lượng mặt trời SENTINEL thực sự là sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời dành cho các gia đình Việt.

Máy nước nóng năng lượng mặt trời SENTINEL hiện đang được phân phối tại trung tâm phân phối sản phẩm Sơn Hà - SEABIG - 391 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội. 

>> Cập nhật báo giá máy nước nóng năng lượng mặt trời mới nhất