Được cải tiến từ dòng sản phẩm SENTINEL DIAMOND, máy nước nóng năng lượng mặt trời SENTINEL DIAMOND NANO với ruột bình bảo ôn sản xuất bằng nhựa NANO theo công nghệ Châu Âu an toàn cho nguồn nước nhiễm mặn, nhiễm phèn. Các gia đình có thể tùy chọn loại máy nước nóng năng lượng mặt trời phù hợp cho nguồn nước cũng như chi phí của gia đình.