Chính sách dịch vụ

Những chính sách áp dụng khi mua máy nước nóng Những chính sách áp dụng khi mua máy nước nóng Thời gian gửi :  Những chính sách áp dung cho khách hàng mua sản phẩm máy nước nóng năng lương mặt trời tại trung tâm phân phối sản phẩm Sơn Hà như sau :
Chính sách bảo mật thông tin Chính sách bảo mật thông tin Thời gian gửi : 12/26/2016 10:17:30 AM Chính sách bảo mật thông tin sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời tại SEABIG VIỆT NAM
Chính sách vận chuyển và lắp đặt Chính sách vận chuyển và lắp đặt Thời gian gửi : 12/26/2016 10:10:39 AM Chính sách vận chuyển và lắp đặt sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời
Chính sách mua hàng Chính sách mua hàng Thời gian gửi : 12/26/2016 10:08:54 AM Chính sách mua hàng sản phẩm máy nước nóng nawgn lượng mặt trời tại SEABIG VIỆT NAM dành cho khách hàng.
Chính sách đổi trả hàng Chính sách đổi trả hàng Thời gian gửi :  Khi khách hàng mua sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời của Sơn Hà sẽ được áp dụng các chính sách mà Công Ty TNHH Seabig Việt Nam đưa ra như sau :