Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng Chính sách đổi trả hàng Thời gian gửi :  Khi khách hàng mua sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời của Sơn Hà sẽ được áp dụng các chính sách mà Công Ty TNHH Seabig Việt Nam đưa ra như sau :