Thái dương năng 200 lít

Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Thái Dương Năng ECO STAR
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Thái Dương Năng ECO STAR
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
7,510,000đ6,400,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Thái Dương Năng TITAN
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Thái Dương Năng TITAN
Ống dầuBBO: Tráng men TITAN
15,500,000đ11,100,000đ