Thái dương năng 180 lít

Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Thái Dương Năng ECO STAR
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Thái Dương Năng ECO STAR
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
6,800,000đ5,600,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Thái Dương Năng TITAN
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Thái Dương Năng TITAN
Ống dầuBBO: Tráng men TITAN
13,800,000đ10,200,000đ