Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít

Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Thái Dương Năng ECO STAR
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Thái Dương Năng ECO STAR
Chân không 5 lớpBBO: Công nghệ Châu Âu
6,200,000đ5,000,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Tân Á GOLD TA-GO
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Tân Á GOLD TA-GO
Chân không 5 lớpBBO: INOX SUS304
6,800,000đ5,300,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Tân Á Smart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Tân Á Smart
Chân không 5 lớpBBO: INOX SUS304
7,500,000đ5,800,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Tân Á GOLD TA-GO-S
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Tân Á GOLD TA-GO-S
Ống dầuBBO: INOX SUS304
7,600,000đ5,950,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Tân Á Diamond TA-Di
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Tân Á Diamond TA-Di
Chân không 5 lớpBBO: Tráng kim cương
9,300,000đ7,680,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Tân Á Diamond TA-Di-S
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Tân Á Diamond TA-Di-S
Ống dầuBBO: Tráng kim cương
10,100,000đ8,250,000đ