Giá Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel DIAMOND ống dầu rẻ nhất

Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel DIAMOND ống dầu
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel DIAMOND ống dầu
Ống dầuBBO: Công nghệ Châu Âu
6,775,000đ6,220,000đ