Trang chủ / Báo giá
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Địa chỉ: 391 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội (Chân cột đường trên cao T144) Điện thoại: 04 3748 0028 - 04 3755 8857 - Hotline : 0962 914 242 Email : contact@bonnuocsonha.com - website: www.Maynuocnongnangluongmattroi.com.vn

Bảng báo giá Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2017 Máy nước nóng năng lượng mặt trời là nhà phân phối chính thức và duy nhất Sơn Hà tại Hà Nội có địa chỉ tại 391 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng như sau :
STT Tên sản phẩm Mã SP Đơn giá SL Thành tiền Hình ảnh
1Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Thái Dương Năng TITAN TDNTITAN58-1808,560,000đ018,560,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Thái Dương Năng TITAN
2Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Thái Dương Năng DIAMOND TDNDIAMOND58-1406,105,000đ016,105,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Thái Dương Năng DIAMOND
3Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Thái Dương Năng GOLD ống chân không TDNGOLD58-1405,400,000đ015,400,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Thái Dương Năng GOLD ống chân không
4Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Thái Dương Năng ECO STAR SHECOSTAR58-1404,500,000đ014,500,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Thái Dương Năng ECO STAR
5Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Thái Dương Năng ECO STAR SHECOSTAR58-1604,900,000đ014,900,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Thái Dương Năng ECO STAR
6Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Thái Dương Năng GOLD ống chân không TDNGOLD58-1605,810,000đ015,810,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Thái Dương Năng GOLD ống chân không
7Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Thái Dương Năng DIAMOND TDNDIAMOND58-1606,585,000đ016,585,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Thái Dương Năng DIAMOND
8Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Thái Dương Năng TITAN TDNTITAN58-2009,480,000đ019,480,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Thái Dương Năng TITAN
9Máy nước nóng năng lượng mặt trời 220 lít Thái Dương Năng TITAN TDNTITAN58-22010,600,000đ0110,600,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 220 lít Thái Dương Năng TITAN
10Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Thái Dương Năng DIAMOND TDNDIAMOND58-1807,230,000đ017,230,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Thái Dương Năng DIAMOND
11Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Thái Dương Năng GOLD ống chân không TDNGOLD58-1806,500,000đ016,500,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Thái Dương Năng GOLD ống chân không
12Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Thái Dương Năng ECO STAR SHECOSTAR58-1805,500,000đ015,500,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Thái Dương Năng ECO STAR
13Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Thái Dương Năng ECO STAR SHECOSTAR58-2006,210,000đ016,210,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Thái Dương Năng ECO STAR
14Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Thái Dương Năng GOLD ống chân không TDNGOLD58-2007,350,000đ017,350,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Thái Dương Năng GOLD ống chân không
15Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Thái Dương Năng DIAMOND TDNDIAMOND58-2008,130,000đ018,130,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Thái Dương Năng DIAMOND
16Máy nước nóng năng lượng mặt trời 260 lít Thái Dương Năng TITAN TDNTITAN58-26012,540,000đ0112,540,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 260 lít Thái Dương Năng TITAN
17Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Thái Dương Năng TITAN 316 SHTITAN58-1808,600,000đ018,600,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Thái Dương Năng TITAN 316
18Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Thái Dương Năng TITAN 316 SHTITAN58-2009,500,000đ019,500,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Thái Dương Năng TITAN 316
19Máy nước nóng năng lượng mặt trời 320 lít Thái Dương Năng TITAN TDNTITAN58-32014,600,000đ0114,600,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 320 lít Thái Dương Năng TITAN
20Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Thái Dương Năng DIAMOND TDNDIAMOND58-2409,485,000đ019,485,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Thái Dương Năng DIAMOND
21Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Thái Dương Năng GOLD ống chân không TDNGOLD58-2408,600,000đ018,600,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Thái Dương Năng GOLD ống chân không
22Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Thái Dương Năng ECO STAR SHECOSTAR58-2407,500,000đ017,500,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Thái Dương Năng ECO STAR
23Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Thái Dương Năng ECO STAR SHECOSTAR58-3008,100,000đ018,100,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Thái Dương Năng ECO STAR
24Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Thái Dương Năng GOLD ống chân không TDNGOLD58-3009,680,000đ019,680,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Thái Dương Năng GOLD ống chân không
25Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Thái Dương Năng DIAMOND TDNDIAMOND58-30010,580,000đ0110,580,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Thái Dương Năng DIAMOND
26Máy nước nóng năng lượng mặt trời 220 lít Thái Dương Năng TITAN 316 SHTITAN58-22010,600,000đ0110,600,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 220 lít Thái Dương Năng TITAN 316
27Máy nước nóng năng lượng mặt trời 260 lít Thái Dương Năng TITAN 316 SHTITAN58-26012,600,000đ0112,600,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 260 lít Thái Dương Năng TITAN 316
28Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR 140 lít ống dầu SHECOSTAR58-140-T4,780,000đ014,780,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR 140 lít ống dầu
29Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Thái Dương Năng GOLD ống dầu TDNGOLD58-140-T6,320,000đ016,320,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Thái Dương Năng GOLD ống dầu
30Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Thái Dương Năng GOLD ống dầu TDNGOLD58-160-T6,790,000đ016,790,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Thái Dương Năng GOLD ống dầu
31Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR 160 lít ống dầu SHECOSTAR58-160-T5,220,000đ015,220,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR 160 lít ống dầu
32Máy nước nóng năng lượng mặt trời 320 lít Thái Dương Năng TITAN 316 SHTITAN58-32014,550,000đ0114,550,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 320 lít Thái Dương Năng TITAN 316
33Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR 180 lít ống dầu SHECOSTAR58-180-T5,860,000đ015,860,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR 180 lít ống dầu
34Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Thái Dương Năng GOLD ống dầu TDNGOLD58-180-T7,420,000đ017,420,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Thái Dương Năng GOLD ống dầu
35Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Thái Dương Năng GOLD ống dầu TDNGOLD58-200-T8,310,000đ018,310,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Thái Dương Năng GOLD ống dầu
36Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR 200 lít ống dầu SHECOSTAR58-200-T6,610,000đ016,610,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR 200 lít ống dầu
37Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR 240 lít ống dầu SHECOSTAR58-240-T7,980,000đ017,980,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR 240 lít ống dầu
38Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Thái Dương Năng GOLD ống dầu TDNGOLD58-240-T9,640,000đ019,640,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Thái Dương Năng GOLD ống dầu
39Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Thái Dương Năng GOLD ống dầu TDNGOLD58-300-T10,710,000đ0110,710,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Thái Dương Năng GOLD ống dầu
40Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR 300 lít ống dầu SHECOSTAR58-300-T8,660,000đ018,660,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng ECO STAR 300 lít ống dầu
* Ghi chú < - Toàn bộ sản phẩm báo giá là sản phẩm Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng chính hãng 100% của Sơn Hà. Nếu khách hàng phát hiện hàng nhái chúng tôi tặng khách hàng 1.000.000 vnđ - Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 2 năm 2017. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !
In trang