Trang chủ / Báo giá
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Địa chỉ: 391 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội (Chân cột đường trên cao T144) Điện thoại: 0243.997.0696 - 024.37558857 - Hotline : 0936 156 769 Email : contact@bonnuocsonha.com - website: www.Maynuocnongnangluongmattroi.com.vn

Bảng báo giá Máy nước nóng năng lượng mặt trời SENTINEL

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2019 Máy nước nóng năng lượng mặt trời là nhà phân phối chính thức và duy nhất Sơn Hà tại Hà Nội có địa chỉ tại 391 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm Máy nước nóng năng lượng mặt trời SENTINEL như sau :
STT Tên sản phẩm Mã SP Đơn giá SL Thành tiền Hình ảnh
1Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel DIAMOND ống dầu SENDIAMOND58-1405,820,000đ015,820,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel DIAMOND ống dầu
2Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel DIAMOND NANO ống dầu SENDIAMONDNANO58-14001 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel DIAMOND NANO ống dầu
3Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel GOLD ống dầu SENGOLD58-140-T5,720,000đ015,720,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel GOLD ống dầu
4Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel SILVER ống dầu SENSILVER58-140-T5,320,000đ015,320,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel SILVER ống dầu
5Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel SILVER ống dầu SENSILVER58-240-T8,820,000đ018,820,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel SILVER ống dầu
6Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel DIAMOND ống dầu SENDIAMOND58-1606,220,000đ016,220,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel DIAMOND ống dầu
7Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel DIAMOND ống dầu SENDIAMOND58-1806,920,000đ016,920,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel DIAMOND ống dầu
8Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel SILVER ống dầu SENSILVER58-200-T7,320,000đ017,320,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel SILVER ống dầu
9Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel SILVER ống dầu SENSILVER58-180-T6,520,000đ016,520,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel SILVER ống dầu
10Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel DIAMOND ống dầu SENDIAMOND58-2007,820,000đ017,820,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel DIAMOND ống dầu
11Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel DIAMOND ống dầu SENDIAMOND58-2409,120,000đ019,120,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel DIAMOND ống dầu
12Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel DIAMOND ống dầu SENDIAMOND58-30010,220,000đ0110,220,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel DIAMOND ống dầu
13Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel SILVER ống dầu SENSILVER58-160-T5,820,000đ015,820,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel SILVER ống dầu
14Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel SILVER ống dầu SENSILVER58-300-T9,720,000đ019,720,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel SILVER ống dầu
15Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel DIAMOND NANO ống chân không SENDIAMONDNANO58-140-G01 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel DIAMOND NANO ống chân không
16Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel DIAMOND ống chân không SENDIAMOND58-140-G5,520,000đ015,520,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel DIAMOND ống chân không
17Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel GOLD ống chân không SENGOLD58-1405,220,000đ015,220,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel GOLD ống chân không
18Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel DIAMOND ống chân không SENDIAMOND58-300-G9,720,000đ019,720,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel DIAMOND ống chân không
19Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel SILVER ống chân không SENSILVER58-3008,920,000đ018,920,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel SILVER ống chân không
20Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel DIAMOND NANO ống dầu SENDIAMONDNANO58-16001 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel DIAMOND NANO ống dầu
21Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel DIAMOND NANO ống dầu SENDIAMONDNANO58-18001 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel DIAMOND NANO ống dầu
22Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel DIAMOND NANO ống dầu SENDIAMONDNANO58-20001 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel DIAMOND NANO ống dầu
23Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel DIAMOND NANO ống dầu SENDIAMONDNANO58-24001 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel DIAMOND NANO ống dầu
24Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel DIAMOND NANO ống dầu SENDIAMONDNANO58-30001 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel DIAMOND NANO ống dầu
25Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel DIAMOND NANO ống chân không SENDIAMONDNANO58-160-G01 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel DIAMOND NANO ống chân không
26Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel DIAMOND NANO ống chân không SENDIAMONDNANO58-180-G01 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel DIAMOND NANO ống chân không
27Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel DIAMOND NANO ống chân không SENDIAMONDNANO58-200-G01 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel DIAMOND NANO ống chân không
28Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel DIAMOND NANO ống chân không SENDIAMONDNANO58-240-G01 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel DIAMOND NANO ống chân không
29Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel DIAMOND NANO ống chân không SENDIAMONDNANO58-300-G01 Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel DIAMOND NANO ống chân không
30Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel DIAMOND ống chân không SENDIAMOND58-240-G8,720,000đ018,720,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel DIAMOND ống chân không
31Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel GOLD ống dầu SENGOLD58-300-T10,120,000đ0110,120,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel GOLD ống dầu
32Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel GOLD ống dầu SENGOLD58-240-T9,020,000đ019,020,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel GOLD ống dầu
33Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel DIAMOND ống chân không SENDIAMOND58-200-G7,420,000đ017,420,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel DIAMOND ống chân không
34Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel SILVER ống chân không SENSILVER58-2408,120,000đ018,120,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel SILVER ống chân không
35Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel DIAMOND ống chân không SENDIAMOND58-180-G6,520,000đ016,520,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel DIAMOND ống chân không
36Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel DIAMOND ống chân không SENDIAMOND58-160-G5,920,000đ015,920,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel DIAMOND ống chân không
37Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel SILVER ống chân không SENSILVER58-2006,820,000đ016,820,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel SILVER ống chân không
38Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel GOLD ống dầu SENGOLD58-200-T7,720,000đ017,720,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel GOLD ống dầu
39Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel GOLD ống dầu SENGOLD58-180-T6,720,000đ016,720,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel GOLD ống dầu
40Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel SILVER ống chân không SENSILVER58-1806,020,000đ016,020,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel SILVER ống chân không
41Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel GOLD ống dầu SENGOLD58-160-T6,120,000đ016,120,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel GOLD ống dầu
42Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel SILVER ống chân không SENSILVER58-1605,420,000đ015,420,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel SILVER ống chân không
43Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel GOLD ống chân không SENGOLD58-3009,220,000đ019,220,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300 lít Sentinel GOLD ống chân không
44Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel SILVER ống chân không SENSILVER58-1405,020,000đ015,020,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140 lít Sentinel SILVER ống chân không
45Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel GOLD ống chân không SENGOLD58-240-G8,320,000đ018,320,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240 lít Sentinel GOLD ống chân không
46Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel GOLD ống chân không SENGOLD58-200-G7,120,000đ017,120,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 lít Sentinel GOLD ống chân không
47Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel GOLD ống chân không SENGOLD58-1806,220,000đ016,220,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180 lít Sentinel GOLD ống chân không
48Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel GOLD ống chân không SENGOLD58-1605,720,000đ015,720,000đ Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 lít Sentinel GOLD ống chân không
* Ghi chú < - Toàn bộ sản phẩm báo giá là sản phẩm Máy nước nóng năng lượng mặt trời SENTINEL chính hãng 100% của Sơn Hà. Nếu khách hàng phát hiện hàng nhái chúng tôi tặng khách hàng 1.000.000 vnđ - Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 2 năm 2019. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !
In trang